Privacy policy

Inhoud

1. Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
2. Hoe veilig zijn uw gegevens?
3. Onze privacy-afdeling
4. Welke gegevens of velden zijn verplicht?
5. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
5.1 Vragen
5.2 Kwaliteitszorg
5.3 Persoonlijk klantaccount
5.4.1 Inleiding en verwerking van het contract 5.4.2 Catalogusaanvragen
5.5 Payment service providers
5.6 Kredietwaardigheidscontrole
5.7 Overdracht van gegevens over openstaande vorderingen aan incassobureaus
5.8 Reclamedoeleinden
5.8.1 Reclame per mail en nieuwsbrieven
5.8.2 Reclame per telefoon
5.8.3 Reclame per post en klantenanalyses
5.8.4 Klanttevredenheidsonderzoek
5.8.5 Winacties
5.8.6 Vastlegging van toestemming
5.8.7 Bewaartermijn reclamedoeleinden
5.8.8 Wijziging doel gegevensverwerking
5.9 Online sollicitaties
5.10 Langere bewaartermijn
6. Recht van bezwaar en herroeping
6.1 Uw recht van bezwaar
6.2 Recht van herroeping
6.3 Recht van bezwaar en herroeping
7. Welke rechten heeft u?
7.1 Recht op bevestiging en informatie
7.2 Recht op rectificatie
7.3 Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
7.3.1 Voorwaarden voor wissen
7.3.2 Verdergaand recht op vergetelheid
7.3.3 Uitzonderingen op het recht van wissen
7.4 Recht op beperking van de verwerking
7.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
7.6 Uitoefening van uw privacy rechten
8. Wat zijn cookies en waar worden ze voor gebruikt?
8.1 Cookies
9. Vastlegging protocol

1. Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Het beschermen en de veiligheid van uw persoonsgegevens zijn voor ons van groot belang. Om er zeker van te zijn dat uw gegevens bij ons veilig zijn nemen wij de geldende wetten in acht. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat of als u hier van tevoren toestemming voor heeft gegeven.

Wij: dat houdt Creatrade Handel B.V., Fascinatio Boulevard 248, 3065 WB Rotterdam en onze partners, die uw gegevens in onze opdracht voor de onderstaande doelen verwerken. (hierna: Creatrade Handel B.V.of wij)..

Onze partners zijn onder andere drukkerijen, lettershops, callcenters, dataverwerkingsbedrijven, internetbedrijven en payment service providers. Als u contact met ons wilt opnemen kan dat op bovenstaand adres of via service@impre.nl.

Wij vinden het belangrijk dat u via deze privacy policy precies op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website en voor het leveren van onze diensten en aanbiedingen vastleggen en daarna verwerken.

2. Hoe veilig zijn uw gegevens?

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen manipulatie, verlies, vernietiging of ongeautoriseerd gebruik van derden te beschermen en om aan alle geldende privacy richtlijnen van de EU te voldoen (Art. 32 AVG).

Deze maatregelen moeten de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens waarborgen en de beschikbaarheid en belastbaarheid van de systemen en diensten die uw gegevens verwerken op lange termijn veiligstellen. Ze moeten er ook voor zorgen dat uw gegevens en de toegang tot uw gegevens in het geval van een fysiek of technisch incident snel weer beschikbaar zijn.

Tot onze veiligheidsmaatregelen behoort ook het versleutelen van uw gegevens. Als u gegevens aan ons verstuurt, worden deze met behulp van Transport Layer Security technologie (TLSv1.2, RSA2048 Bit), afhankelijk van uw browser, versleuteld.

Alle informatie die u online invult, wordt eerst technisch versleuteld en pas daarna verstuurd. Daardoor is deze informatie nooit voor onbevoegde derden toegankelijk.

Onze gegevensverwerking en veiligheidsmaatregelen worden naar aanleiding van nieuwe technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Al onze medewerkers zijn uiteraard verplicht zich aan de privacy richtlijnen te houden en hebben hier ook voor getekend.

3. Onze privacy-afdeling

Als u een vraag heeft over deze privacy policy of de veiligheid van uw gegevens kunt u de afdeling privacy een mail sturen via privacy@impre.nl of per post aan Creatrade Handel B.V., T.a.v. afdeling privacy, Fascinatio Boulevard 248, 3065 WB te Rotterdam.

4. Welke gegevens of velden zijn verplicht?

Als u bij het invullen van uw gegevens verplichte velden tegenkomt (vaak herkent u deze aan het sterretje (*)), dan zijn deze gegevens meestal wettelijk verplicht of noodzakelijk voor het tot stand brengen van de overeenkomst, de gewenste service of een ander doel. Het staat u natuurlijk vrij om deze gegevens al dan niet in te vullen. Als u de gegevens niet invult, kan dit betekenen dat wij niet aan de door u gewenste levering, service of een ander doel kunnen voldoen.

5. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

5.1 Vragen

Als u via één van de volgende contactmogelijkheden (bijv. per e-mail, contactformulier, service- en productbeoordelingen) contact met ons opneemt, dan bewaren wij uw naam en uw contactgegevens (e-mailadres en/of klantnummer) en uw vraag of verzoek. Deze gegevens gebruiken wij om uw vraag te verwerken en met u te communiceren. Uw e-mailadres gebruiken wij om u per e-mail te kunnen antwoorden (conform art. 6 paragraaf 1 a en b AVG). Bij vragen over concrete bestellingen of wanneer wij iets voor u persoonlijk moeten doen, hebben wij uw volledige en juiste tenaamstelling nodig. Bij overige vragen kunt u ook een pseudoniem opgeven. Als uw vraag afgehandeld is en er geen sprake is van een bewaarverplichting, worden uw gegevens gewist. Bij telefonische vragen maken wij behalve van onze eigen medewerkers ook gebruik van medewerkers van externe callcenters die uw oproep beantwoorden en uw vraag behandelen (zie ook par. 5.2). Deze medewerkers zijn overeenkomstig de geldende wetten contractueel verplicht zich aan de privacy richtlijnen te houden en hebben hiervoor getekend.

5.2 Kwaliteitszorg

Wij gebruiken uw gegevens bovendien om de kwaliteit van de callcentermedewerkers en de interne medewerkers met klantcontact te waarborgen. Om praktijksituaties te kunnen oefenen wordt gebruik gemaakt van echte klantgegevens en –vragen. Zo gebruiken wij bijv. een ontvangen bestelkaart om deze in een testoproep telefonisch te verwerken. De tester simuleert hierbij een klant. Wij baseren deze wijze van gegevensverwerking op ons gerechtvaardigd belang de kwaliteit van de verwerking van telefonische vragen van onze klanten te borgen (art. 6 par.1 f AVG).

U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen deze wijze van gegevensverwerking zodat uw gegevens in het vervolg niet meer op deze wijze gebruikt kunnen worden. Voor meer informatie over uw recht van bezwaar zie par. 6.1.

5.3 Persoonlijk klantaccount

Voor het aanmaken en gebruikmaken van uw klantaccount is het verplicht om u eerst met een aantal gegevens te registreren. Dan kunt u vervolgens online bijvoorbeeld de leverstatus van uw bestelling bekijken, een artikel annuleren of nakijken of uw betaling bij ons is binnengekomen. Toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk door middel van een persoonlijk wachtwoord. Wij adviseren u vertrouwelijk met deze toegangsgegevens om te gaan.
Als u geen gebruik meer van uw online klantaccount wilt maken, kan dit binnen 4 weken door ons verwijderd worden. Stuur hiervoor a.u.b. een bericht aan privacy@impre.nl.
U heeft altijd de mogelijkheid om uw klantaccount te laten verwijderen. Houd er a.u.b. wel rekening mee, dat als u bij ons besteld heeft, niet direct al uw gegevens definitief verwijderd worden. Deze gegevens worden na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen automatisch verwijderd. Dit gebeurt op basis van de wettelijke grondslag zoals genoemd in art. 6 paragraaf 1 (c) en (f) van de AVG.

5.4.1 Inleiding en verwerking van het contract

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens, die u ons in het kader van uw bestelling ter beschikking stelt, voor het precontractuele onderzoek, de afwikkeling van het contract en een eventuele latere garantie- of waarborgverwerking (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over de status van de bestelling. Bovendien geven wij uw e-mailadres door aan onze verzenddienstverlener, zodat deze u informatie kan sturen over het volgen van de verzending. Als u goederen bestelt die door een transporteur moeten worden geleverd, geven wij ook uw telefoonnummer door aan de transporteur met de bestelgegevens. De expediteur kan dan met u een datum afspreken waarop hij de zending kan afleveren. De rechtsgrondslag voor het doorgeven van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Om ervoor te zorgen dat de goederen u snel bereiken, laten wij ze vaak rechtstreeks van de fabrikant of een groothandel of collectief magazijn verzenden (zogenaamde dropshipping) en geven uw adresgegevens voor de verzending door. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is art. 6 lid 1 b DSGVO.

Wij bewaren uw gegevens met betrekking tot de bestelling en de bijbehorende documenten (bijv. handelsbrieven, facturen) gedurende zes of tien jaar na afronding van de bestelling overeenkomstig de wettelijke voorschriften (art. 6 lid 1 lit. c DSGVO). Wij verwerken de informatie uit uw bestellingen ook voor postreclame en klantenanalyses (zie hieronder 5.8.3.).

5.4.2 Catalogusaanvragen

Als u bij ons een catalogus aanvraagt, verwerken wij eerst uw persoonsgegevens voor de verwerking van catalogusaanvragen en voor de levering, Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Daarnaast verwerken wij de gegevens uit uw catalogusaanvragen voor verdere postreclame en klantenanalyses (zie hieronder 5.8.3.), Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Wij bewaren uw gegevens met betrekking tot catalogusaanvragen gedurende zes of tien jaar na voltooiing van de catalogusaanvraag overeenkomstig de wettelijke vereisten (art. 6 lid 1 lit. c DSGVO).

5.5 Payment service providers

Wij maken gebruiken van payment service providers om u zoveel mogelijk veilige betaalmethodes aan te kunnen bieden. De payment service providers ontvangen, afhankelijk van de payment service provider, de onderstaande gegevens van ons ter controle en goedkeuring van de door u gewenste betaalmethode in zoverre deze bij ons voorhanden zijn en niet op basis van al geregistreerde of tijdens het betaalproces verstrekte gegevens.

Voorletters, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres, factuuradres, klantnummer, bestelnummer, te betalen bedrag.

Deze gegevens delen wij, afhankelijk van de betaalwijze die u tijdens het bestelproces kiest, met de volgende payment service providers:

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. - 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (Luxembourg)
  • Bij een betaling met PayPal ontvangen wij geen rekening- of creditcardgegevens. Deze heeft u bij PayPal opgeslagen. Wij ontvangen uitsluitend het PayPal-e-mailadres. Verder vindt de gegevensverwerking bij PayPal volgens de veiligheidsvoorschriften van PayPal plaats.
  • Computop is een Payment Service Provider en biedt een interface voor onze creditcard acquirers Concardis, PayPal en iDEAL.
 • Concardis GmbH, Helfmann-Park , 65760 Eschborn, Duitsland
 • Computop GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Duitsland
 • iDEAL via Rabobank, Postbus 10017, 3004 AA Rotterdam

De gegevens die wij versturen worden versleuteld verzonden. Ook de gegevens betreffende het betaalmiddel en de betaalgegevens worden versleuteld via de daarvoor bestemde interfaces verzonden. Bij dit proces krijgen wij geen inzicht in de betaalgegevens.

 • Bij transacties van Concardis aan ons worden de volgende gegevens verwerkt:
  • Bij creditcardbetaling => klantnummer

  • Bij PayPal => transactie-id

  • Bij iDEAL => transactie-id Als u rechtstreeks een betaling aan ons doet, komen er geen betaalgegevens bij de payment service providers terecht. Om de betaling te kunnen herleiden gebruiken wij de volgende informatie:

  • Gebruiksdoeleinde, IBAN, gegevens van de opdrachtgever

5.6 Kredietwaardigheidscontrole

Wij dragen de in het kader van een koopovereenkomst verkregen persoonsgegevens (hiertoe behoren uw naam, adresgegevens, alsook uw geboortedatum en de bestelgegevens) voor de aanvraag, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst evenals gegevens over onwettig of frauduleus handelen over aan CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraat 244, 80807 München.

Rechtsgrond voor deze gegevensoverdracht is art. 6, paragraaf 1 zin 1 letter b en f AVG. De gegevensuitwisseling met CRIF Bürgel GmbH vindt ook plaats om te voldoen aan de regels en verplichtingen voor het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles.

CRIF Bürgel GmbH verwerkt de verkregen gegevens en gebruikt deze ook voor profiling doeleinden, om hun partnerbedrijven in Europa en in Zwitserland en eventuele derde landen (voor zover deze volgens de Europese commissie als dusdanig zijn aangemerkt) informatie te verstrekken over onder andere de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Nadere informatie over de werkzaamheden van CRIF Bürgel GmbH kunt u hier vinden: https://www.crifbuergel.de/en.privacy.

Informatie ter beoordeling van kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statische procedures waarbij adresgegevens worden meegenomen (scoring) betrekken wij van Experian Nederland B.V., Postbus 16604, 2500 BP Den Haag. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy verklaring: Experian Nederland B.V.: https://www.experian.nl/wettelijk/privacy-verklaring.

5.7 Overdracht van gegevens over openstaande vorderingen aan incassobureaus

Mocht u ondanks herhaalde verzoeken openstaande nota’s niet hebben voldaan, dan kunnen wij de voor een incasso-overdracht benodigde gegevens doorgeven aan een incassobureau. Rechtsgrond voor de gegevensoverdracht ten behoeve van incasso is art. 6 paragraaf 1 b AVG; de gegevensoverdracht in het kader van verkoop van vorderingen vindt plaats op basis van art. 6 paragraaf 1 f AVG. Wij werken samen met het volgende incassobureau:

 • Vesting Finance Incasso B.V., Bonairelaan 4, 1213 VH Hilversum

5.8 Reclamedoeleinden

5.8.1 Reclame per mail en nieuwsbrieven
Met uw toestemming sturen wij u onze nieuwsbrief per e-mail met daarin informatie over speciale aanbiedingen, voordelen, kortingen en acties, als ook informatie over ons gehele assortiment (bijv. dames- en herenkleding, wonen, huishouden, techniek en lifestyle). Deze nieuwsbrieven kunnen ook soortgelijke aanbiedingen bevatten die afkomstig zijn van andere ondernemingen binnen de Klingel-groep. Wij analyseren cijfers m.b.t. tot het openen en lezen van de e-mails en de door u aangeklikte links om volgende nieuwsbrieven beter op uw interesses af te stemmen. Hieronder vallen ook analyses van nog niet afgeronde bestellingen (art. 6 paragraaf 1 a AVG).

De gegevens die wij u vragen in te vullen als u toestemming geeft voor de nieuwsbrief leggen wij ter documentatie vast. Verder gebruiken wij deze ook om u persoonlijk te kunnen aanspreken.

Als klant van onze online shop ontvangt u op grond van ons gerechtvaardigd belang ( art. 6 1 f AVG) regelmatig reclame over soortgelijke artikelen als die u eerder bij ons bestelde. Deze reclame ontvangt u ook als u zich niet op onze nieuwsbrief heeft geabonneerd. Wij gebruiken hiervoor het e-mailadres dat wij van u hebben gekregen tijdens het bestellen van de artikelen.

De verzending en analyse van uw gegevens vindt plaats met behulp van onze partner Salesforce.com, gevestigd in de VS. De overdracht van gegevens naar de VS gaat gepaard met risico’s. Wij hebben met Salesforce aanvullende afspraken gemaakt om de veiligheid van uw gegevens te beschermen. EU-burgers worden in de VS echter niet beschermd tegen vergaande datacontrole door inlichtingendiensten en andere overheidsorganen. Voor EU-burgers bestaat bovendien geen toereikende rechtsbescherming. De Amerikaanse wet biedt EU-burgers op het gebied van veiligheid en privacy geen garantie op rechtsbescherming waarop jegens de Amerikaanse overheid een beroep op kan worden gedaan.

U kunt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden te allen tijde herroepen door een e-mail te sturen aan privacy@impre.nl of door u via de link in de betreffende e-mail af te melden. Zie ook paragraaf 6 “Recht van bezwaar en herroeping”.

5.8.2 Reclame per telefoon
Als u een bestelling bij ons heeft gedaan, kunnen wij u bellen met telefonische aanbiedingen en informatie rondom nieuwe trends, persoonlijke aanbevelingen, kortingen en acties (bijv. dames- en herenkleding, wonen, huishouden, techniek en lifestyle). (Art. 6 paragraaf 1 a AVG). Indien u geen prijs stelt op telefonische aanbiedingen, kunt u ons dit laten weten door een mail te sturen aan privacy@impre.nl.

5.8.3 Reclame per post en klantenanalyses
Om u aanbiedingen en informatie van Klingel rondom nieuwe trends, persoonlijke aanbevelingen, kortingen en acties (bijv. dames- en herenkleding, wonen, huishouden, techniek en lifestyle) te kunnen doen, verwerken wij uw gegevens afkomstig uit vragen, bestellingen en catalogusaanvragen, in zoverre dit wettelijk toegestaan is, voor reclame per post en voor klantanalyses. De verwerking vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen om de klantrelatie met u te onderhouden, u voor nieuwe producten en diensten te interesseren, nieuwe klanten te winnen, inactieve klanten te reactiveren en klanten relevante informatie en aanbiedingen toe te kunnen sturen. (art. 6 paragraaf 1 f AVG). Wij maken hierbij in sommige gevallen gebruik van diensten van dataverwerkingsbedrijven om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren.

Onze analyses worden in de regel gepseudonimiseerd doorgevoerd op basis van het klantnummer.

Uw gegevens worden in voorkomende gevallen bovendien gebruikt voor reclame door met zorg geselecteerde bedrijven (zowel andere ondernemingen van de Klingel-groep als zorgvuldig geselecteerde derde partijen), voor gebruik voor reclamedoeleinden. Deze bedrijven willen u over aanbiedingen informeren die waarschijnlijk in uw interessesfeer liggen. Om uw belangen te waarborgen worden de gegevens nooit direct aan deze bedrijven verstrekt, maar uitsluitend via een derde partij verwerkt. Bij dit proces worden uw gegevens door een zogenaamde lettershop op de reclamepost van onze reclamepartner gedrukt om de reclame te kunnen bezorgen en personaliseren. Pas wanneer u zelf op de toegestuurde reclame door onze partners reageert, ontvangt deze door uw reactie uw gegevens. U bepaalt dus zelf of reclamepartners uw gegevens ontvangen. Uiteraard kunt u bezwaar maken tegen deze wijze van gegevensverwerking.

Als u geen prijs stelt op reclame per post, kunt u dit aangeven via Postfilter (www.postfilter.nl) of een bericht sturen aan privacy@impre.nl . Voor meer informatie zie ook punt 6 Recht van bezwaar en herroeping.

5.8.4 Klanttevredenheidsonderzoek
Wij doen regelmatig onderzoek door middel van enquêtes, in het bijzonder om de klanttevredenheid te meten.
In het geval van een schriftelijke enquête worden de resultaten in de regel anoniem, dus zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens, verwerkt.

Als u toestemming heeft gegeven voor een telefonische enquête zullen wij uw naam, contactgegevens en eventuele andere noodzakelijke gegevens (bijv. aankoopgegevens) voor de enquête aan ons onderzoekbureau doorgeven. Deze persoonsgegevens worden ter verificatie 90 dagen bewaard en daarna gewist. De resultaten van het onderzoek worden uitsluitend anoniem voor statistische doeleinden gebruikt.

Dit geldt ook als u door ons voor een klantenworkshop wordt uitgenodigd.

Als u online aan een klanttevredenheidsonderzoek deelneemt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt tenzij dit anders vermeld staat.

Meer informatie over privacy vindt u bij het betreffende klanttevredenheidsonderzoek.

5.8.5 Winacties
Als u deelneemt aan onze winacties, gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de winactie en met name om u te kunnen informeren als u gewonnen heeft en tevens, indien van toepassing, om u een prijs te kunnen overhandigen (in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 b AVG). Als u ons specifiek toestemming voor het gebruik van een bepaalde wijze van contact (bijv. telefonisch of per e-mail) heeft gegeven, gebruiken wij uw gegevens overeenkomstig deze toestemming (op grond van art. 6 paragraaf 1 a AVG).

De gegevens van de deelnemers aan de winactie worden na afloop van de winactie in onze operationele systemen gewist. Ze worden slechts ten behoeve van wettelijke aanspraken gearchiveerd, tot maximaal de verjaringstermijn van mogelijke aanspraken (in de regel drie jaar). Dit conform art. 6 paragraaf 1 f in samenhang met art. 17 paragraaf 3 e AVG. De gegevens van de winnaars worden voor de duur van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen om handels- en belastingtechnische redenen en om mogelijke risico’s voor de winnaars uit te sluiten (bijv. terugroepactie van producten) gearchiveerd (op grond van art. 6 lid1 c AVG).

U kunt op elk moment uw deelname aan de winactie en het gebruik van de daarmee samenhangende gegevens herroepen. Een herroeping van het gebruik van gegevens voor de aan de winactie verbonden reclamedoeleinden tot aan het moment waarop de winnaars bekend gemaakt worden, wordt beschouwd als terugtrekking van deelname aan de winactie. Wij verwijzen u hierbij ook naar de informatie in paragraaf 6 over het recht van bezwaar en herroeping wat betreft het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden.

5.8.6 Vastlegging van toestemming
Wij vragen uw toestemming om u nieuwsbrieven toe te sturen via een zogenaamde dubbele optin. Zo willen wij voorkomen dat onze nieuwsbrieven aan e-mailadressen verstuurd worden van personen, die dit niet zelf aangevraagd hebben. De voor de dubbele optin benodigde gegevens worden ter documentatie opgeslagen (art. 7 paragraaf 1, art. 5 paragraaf 2 AVG).

Als u per post toestemming geeft, slaan wij het origineel of een scan ter documentatie op.

5.8.7 Bewaartermijn reclamedoeleinden
De vastgelegde gegevens voor reclamedoeleinden bewaren wij totdat u uw toestemming intrekt of als u aangeeft dat uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruikt mogen worden (zie ook punt 6).

5.8.8 Wijziging doel gegevensverwerking
Indien wij van plan zijn uw persoonsgegevens in de toekomst voor een ander of additioneel doel te verwerken dan het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verkregen, dan stellen wij u voorafgaand aan deze verwerking de informatie over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie ter beschikking.

5.9 Online sollicitaties

Als u solliciteert op een vacature gebruiken we uw gegevens om uw sollicitatie te kunnen verwerken. Als u niet aangenomen wordt voor de vacature, wissen wij uw gegevens vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure.

5.10 Langere bewaartermijn

De aangegeven bewaartermijnen kunnen in bepaalde gevallen, met name als gegevens voor verschillende doeleinden worden gebruikt, worden verlengd als er sprake is van een langere wettelijke of contractuele bewaartermijn.

6. Recht van bezwaar en herroeping

6.1 Uw recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die op grond van de belangenafweging conform art. 6 paragraaf 1 AVG plaatsvindt. Dit geldt ook voor profiling die conform deze bepalingen plaatsvindt. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen opvoeren die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen. Het kan ook zijn dat de verwerking plaatsvindt op grond van een ingebrekestelling, of het uitoefenen of het verdedigen van wettelijke aanspraken.
Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kunt u op elk moment bezwaar maken zodat uw gegevens niet meer voor dit doel gebruikt worden.

6.2 Recht van herroeping

U heeft het recht op elk moment uw verleende toestemming te herroepen. Door het intrekken van uw toestemming wordt de rechtmatigheid van het verwerken van de gegevens van voor de periode dat u bezwaar heeft gemaakt niet aangetast.

6.3 Recht van bezwaar en herroeping

Uw bezwaar of herroeping kunt u per post of per e-mail sturen aan:
MCreatrade Handel B.V., T.a.v. afdeling privacy, Fascinatio Boulevard 248, 3065 WB te Rotterdam - E-mail: privacy@impre.nl

7. Welke rechten heeft u?

U kunt als persoon van wie gegevens worden verwerkt volgens de wet bepaalde rechten uitoefenen.

7.1 Recht op bevestiging en informatie

U heeft op grond van art. 15 AVG het recht van ons te vernemen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij gegevens van u verwerken, heeft u het recht op kosteloze informatie over opgeslagen gegevens. Deze informatie omvat opgaven over:

 • De verwerkingsdoeleinden
 • De betrokken categorieën van persoonsgegevens
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
 • Het recht op rectificatie of wissen van u betreffende gegevens, op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke en het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking
 • Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkenen worden verkregen: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22 leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft verder het recht op informatie of persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie worden doorgegeven. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van passende waarborgen inzake de doorgifte. Bij vragen over de verkrijging, verwerking of het gebruik van persoonsgegevens, voor inlichtingen of de verdere uitoefening van uw rechten kunt u zich via de aan het einde van deze verklaring vermelde contactgegevens tot ons wenden.

7.2 Recht op rectificatie

U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie en/of aanvulling wanneer de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of niet compleet zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld uit te voeren.

7.3 Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

7.3.1 Voorwaarden voor wissen
U heeft het recht om persoonsgegevens die u betreffen te laten wissen. Houd er rekening mee dat het recht op gegevenswissing zonder onredelijke vertraging (art.17 AVG) (“recht op vergetelheid”) alleen bestaat, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1 a of art. 9, lid 2 a AVG berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
 • U maakt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in art. 8 lid 1 AVG.

7.3.2 Verdergaand recht op vergetelheid

Als wij uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij overeenkomstig art. 17 lid 1 AVG verplicht zijn de gegevens te wissen, dan zullen wij rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, verwerkingsverantwoordelijken die uw gegevens verwerken informeren dat u als betrokkene verzocht hebt om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van uw persoonsgegevens te wissen.

7.3.3 Uitzonderingen op het recht van wissen

Houd er rekening mee dat behalve bovenstaande voorwaarden, de volgende uitzonderingen een afwijzing van uw verzoek tot wissen kunnen rechtvaardigen:

 • het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2, punten h) en i), en art. 9 lid 3 AVG;
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te raken;
 • de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Het recht van wissen houdt geen stand indien de verwerking noodzakelijk is.

7.4 Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht op beperking van de verwerking als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijk in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren of indien u bij onrechtmatige verwerking zich verzet tegen wissen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de gegevens te beperken. U heeft dit recht ook als wij de gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U kunt tenslotte uw recht uitoefenen als u overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking en het nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u als betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt, dan mogen de gegevens slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. De mogelijkheid gegevens langer op te slaan wordt hierdoor niet aangetast. Als de verwerking conform bovengenoemde voorwaarden is beperkt, dan informeren wij u voordat de beperking opgeheven wordt.

7.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U beschikt ook over het recht ons te verzoeken dat wij de gegevens die u ons heeft verstrekt, die wij op basis van toestemming hebben verwerkt of waarvan de verwerking voor het tot stand komen of nakomen van een overeenkomst noodzakelijk was, in een ”gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm” aan u overdragen. U heeft ook het recht te verzoeken dat uw gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, mits dit technisch mogelijk is.
Dit recht bestaat alleen indien de rechten en vrijheden van anderen niet benadeeld worden.

7.6 Uitoefening van uw privacy rechten

U kunt zich hiervoor tot onze privacy-afdeling wenden. De adresgegevens zijn:
Creatrade Handel B.V., T.a.v. afdeling privacy, Fascinatio Boulevard 248, 3065 WB te Rotterdam of per E-mail: privacy@impre.nl

U heeft onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar inbreuk is gemaakt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening (AVG). In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Wat zijn cookies en waar worden ze voor gebruikt?

8.1 Cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies en vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser automatisch op uw device (laptop, tablet of smartphone) worden opgeslagen als u onze website bezoekt.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen die mede van het door u gebruikte device afkomstig is. Dit betekent echter niet, dat wij hierdoor directe informatie over uw identiteit verkrijgen.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website, bijv. om de inhoud van uw winkelmand of verlanglijst op te slaan of het u mogelijk te maken in te loggen.

Andere cookies worden gebruikt om u bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen. Deze cookies hebben o.a. als doel de inhoud van onze website nog beter op u af te stemmen.

Bij het bezoeken van onze website kunt u in een uitvoerig overzicht zien welke cookies wij inzetten. Hier vragen wij u ook om uw toestemming voor het inzetten van deze cookies en de daarmee verbonden technologieën.

Via het “Cookie” icoontje dat u links onder kunt zien, kunt u op elk moment zien welke cookies wij gebruiken en voor welke cookies u toestemming heeft verleend.

U kunt hier ook uw toestemming intrekken door het vinkje te verwijderen.

Zodra u het vinkje verwijderd, wordt de gegevensverwerking van het bewuste cookie beëindigd.
Houd er rekening mee, dat wij geen toegang tot uw internetbrowser of uw harde schijf hebben. Hierdoor blijven de cookies ook na verwijdering van het vinkje nog op uw computer opgeslagen. Onze website maakt hier dan echter geen gebruik meer van.

Wij adviseren u om in dat geval de cookies handmatig via de browserinstellingen te wissen.

9. Vastlegging protocol

Bij elk bezoek op onze website worden gegevens over dit bezoek tijdelijk in protocol bestanden opgeslagen (zogenaamde server logfiles) en verwerkt (art. 6 paragraaf 1 b,c,f AVG). Deze bevatten:

 • een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte webbrowser
 • het gebruikte besturingssysteem
 • de referrer URL categorie
 • de hostnaam van het betreffende apparaat
 • datum en tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres.

De verwerking van deze zogenaamde server logdata vindt plaats vanwege technische redenen, om de systeemveiligheid zeker te stellen en voor documentatiedoeleinden. De gegevens worden voor verwerking vanwege technische doeleinden resp. het zekerstellen van de systeemveiligheid in principe na zestig dagen geanonimiseerd door het IP-adres in te korten, indien langere opslag van het IP-adres niet voor documentatiedoeleinden noodzakelijk is. (art. 6 paragraaf 1 c, art. 5 paragraaf 2, art. 7 paragraaf 1 AVG). Verdere analyse van de gegevens vindt anoniem voor statistische doeleinden plaats.

Stand: 25.07.2023


waiting...